Nasza oferta

Specjalizujemy się w produkcji elementów ogrodzeń elektrycznych i artykułów zootechnicznych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Produkujemy elektryzatory bateryjne, akumulatorowe, sieciowe oraz szeroki asortyment pozostałych elementów do budowy ogrodzeń elektrycznych, takich jak paliki, izolatory, przewody i wiele innych.

Aby poznać szczegółowy zakres naszej oferty, zapraszamy do odwiedzenia poniższych zakładek.

Dla rolnictwa i hodowli

Naszą ofertę kierujemy do klientów z sektora rolnictwa i hodowli oraz do hodowców-hobbystów, właścicieli psów i innych zwierząt domowych, miłośników koni. Nasze produkty przeznaczone są także dla ochrony przed dziką zwierzyną, jako zabezpieczenia w ZOO oraz do wielu innych zastosowań.

Dla rolnictwa i hodowli

Dla drogownictwa i bezpieczeństwa:

Nasza oferta przeznaczona jest dla firm wykonujących zabezpieczenia dróg, ale także dla policji, straży pożarnej, urzędów administracji różnego szczebla. Nasze produkty znajdą również idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zabezpieczenie miejsc zagrożeń na terenach robót budowlanych i remontowych oraz miejsc zdarzeń drogowych.

Dla drogownictwa i bezpieczeństwa
WAŻNE!!! Regulamin promocji „10+1 sztuka za 1 pln”

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „10+1- sztuka za 1 pln” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).
 2. Organizatorem promocji „10+1 sztuka za 1 pln” (dalej również: „Promocja”) jest Horizont Rolos Sp. z o o, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 07-200 Wyszków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000137873, NIP: 7620003048, REGON: 550329145, kapitał zakładowy: 851,200 zł
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem działu sprzedaży .
 4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).

II. PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu (paragonie)(fakturze) obejmującym łącznie co najmniej 10 elektryzatorów elektryzatory PIKO AN45 z oferty dostępnej na stronie internetowej https://www.horizont.com.pl/dla-rolnictwa, udzielony zostanie rabat upoważniający Uczestnika do zakupu tego produktu elektryzatora PIKO  w cenie 1pln zł. w ramach jednego zamówienia (paragonu)(faktury)
 2. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych.
 3. Promocja obejmuje produkty –elektryzatory PIKO AN45 znajdujące się w aktualnej ofercie.
 4. Promocja nie obejmuje żadnych innych produktów
 5. Promocja trwa od 01.08.2023 do 31.08.2023.
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).
 7. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
  1. W przypadku Sklepu Internetowego:
   1. dodać do koszyka co najmniej 10 elektryzatory PIKO AN45 znajdujące się pod linkiem: https://www.horizont.com.pl/dla-rolnictwa,
   2. dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) jednocześnie (w ramach tej samej umowy sprzedaży) co najmniej 10 produktów objętych Promocją;
  2. W przypadku zamówień –dział sprzedaży:
   1. dokonać zakupu co najmniej 10 produktów (elektryzatorów) w ramach jednej faktury
  3. Zarówno w przypadku Sklepu Internetowego, działu sprzedaży – zapoznać się i zaakceptować Regulamin
 8. Promocja nie łączy się z przecenami oraz innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami
 9. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.
 10. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat kwotowy polegający na obniżeniu regularnej ceny sprzedaży brutto ,  towaru nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
 11. Uczestnik Promocji będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami i zasadami określonymi w regulaminie Sklepu, od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji.

III. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: rolos@horizont.com.pl lub listownie na następujący adres: Hortizont Rolos Sp. z o.o. ul. H Sienkiewicza 2 07-200 Wyszków
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Produkt objęty promocyjną kwotą 1 pln PIKO A100 (nie obejmuje reklamacji oraz zwrotów)

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.horizont.com.pl/regulamin_promocji_10plus1.pdf
 2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

© 2023 Horizont ROLOS Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl