Nasze ogrodzenia elektryczne to jedno z rozwiązań, które zostało wykorzystane w ramach projektu mającego na celu ochronę gatunków ptaków skupiających się w Dolinie Środkowej Wisły, narażonych na wyginięcie. To inicjatywa Instytutu Nauk Biologicznych UKSW, Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.

Mewa siwa Larus canus, mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus, rybitwa białoczelna Sternula albifrons i ostrygojad Haematopus ostralegus oraz notujące w ostatnich dwóch dekadach znaczny spadek liczebności śmieszka Chroicocephalus ridibundus i rybitwa rzeczna Sterna hirundo – to ptaki, które w ramach projektu zostały objęte czynną ochroną. Szczególnie upodobały sobie wyspy, piaszczyste ławice w korycie i urwiste brzegi, czyli tereny, w które nie ingerował człowiek. 86-kilometrowy odcinek Wisły między Puławami (km 371 szlaku wodnego) a ujściem Pilicy (km 457 szlaku wodnego) obejmuje południową i centralną część obszaru Natura 2000 (województwo lubelskie i mazowieckie). Odnotowano tam ponad 160 gatunków ptaków, jednak to właśnie te wyżej wymienione grożą wyginięciu.

Niestety, w Dolinie Środkowej Wisły nie brakuje też drapieżnych ssaków, które prowadzą do zerowego sukcesu lęgowego i wysokiej śmiertelności ptaków dorosłych. To właśnie nasze ogrodzenia elektryczne mają za zadanie neutralizować obecność lądowych drapieżników, ludzi i bydła na lęgowiskach. Wszystko po to, aby pisklęta, którym uda się przeżyć mogły dojrzeć płciowo (2-4 lata), powrócić w miejsca wyklucia na Wiśle i z sukcesem co sezon wyprowadzać lęgi.

Ogrodzenia zostały zakupione w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004” w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" MF EOG 2014-2021.

 

Aktualności_www_4.jpg

źródło: ochronaptakowwisly.edu.pl

© 2022 Horizont ROLOS Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl