Smoła bukowa dla myśliwych 5 kg

Nr kat.: 38000027

Płynna smoła roślinna z destylacji drewna bukowego. Najwyższej jakości, skuteczna siła przyciągania sprawia, że ​​jest nieodpartym produktem do chwytania dzików na twoim terytorium. Łatwa do rozprowadzania, dzięki bardziej płynnej lepkości.

Sposób użycia:
Nanieść smołę do polowań na pnie i pniaki o wysokości do 1 metra w ilości 1 litra na drzewo.

Pojemność: 5 kg

Uwaga Może powodować podrażnienie skóry i alergię, a także podrażnienie oczu, długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w organizmach wodnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU NA SKÓRZE: Umyć dużą ilością wody.

JEŚLI DOSTANIE SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli je nosisz. Kontynuuj płukanie. W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady lekarza. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się należy uzyskać pomoc medyczną.

Inne OŚWIADCZENIE O ZAGROŻENIU: Produkt łatwopalny po podgrzaniu.

Inne WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku konsultacji z lekarzem przechowywać pojemnik do dyspozycji. Po użyciu dokładnie umyć ręce. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i uprać przed ponownym użyciem.

Zapytaj o produkt

© 2023 Horizont ROLOS Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl