Smoła sosnowa dla myśliwych 5 kg

Nr kat.: 38000026

Sposób użycia: Stosować do 1 m wysokości w ilości 1 litra na drzewo. Wabi dziki swoim zapachem.

Zmieszać 5 litrów smoły do ​​płukania z 1 litrem surowej cieczy. Użyj mikstury, aby posmarować pnie miękkiego drewna.

Środki ostrożności Unikać wdychania pyłu, dymu, gazu, mgły, par aerozoli. Nie jeść, nie pić ani nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronić oczy/twarzy.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zmyć dużą ilością wody.
W przypadku kontaktu z oczami:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli je nosisz. Kontynuuj płukanie.
W przypadku wystąpienia podrażnienia lub wysypki:  
Skonsultować się z lekarzem. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się uzyskać pomoc medyczną.
W przypadku połknięcia
: Natychmiast wezwać lekarza.
Inne wskazówki dotyczące ostrożności:
 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku konsultacji z lekarzem przechowywać pojemnik do dyspozycji. Po użyciu dokładnie umyć ręce. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i uprać przed ponownym użyciem.

Zapytaj o produkt

© 2023 Horizont ROLOS Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl